Klachtenbehandeling

Als je klachten hebt over de eerstelijns verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Het is goed mogelijk dat niet bekend is dat je ontevreden bent, mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Vaak is dit voldoende om tot een oplossing te komen. Blijf je ontevreden na dit gesprek of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

Je kunt je klacht over de verloskundige ook aan deze commissie voorleggen als de verloskundige je eerstelijns (poliklinische) baring in het ziekenhuis heeft begeleid.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht 
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen 
  • Behandelt uw klacht onafhankelijk 
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor 
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Het adres van de Klachtencommissie is: 
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90

Terug naar boven