Aangifte:
De geboorte van je kind moet wettelijk binnen drie dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind geboren is. De aangifte wordt normaal gedaan door de vader van het kind. Als dat niet mogelijk is kan de aangifte ook worden gedaan door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest, of door degene in wiens woning de geboorte heeft plaatsgevonden. Degene die de aangifte doet moet een aantal zaken meenemen:

  • een legitimatiebewijs
  • (eventueel) trouwboekje
  • (eventueel) de akte van erkenning
  • de naam van de verloskundige die de bevalling heeft gedaan

Gemeente Someren
Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren
tel: 0493 - 49 48 88

Openingstijden:
dagelijks van 09.00u tot 12.00u

Gemeente Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1
5707 BX Helmond
tel: 14-0492
Openingstijden:
maandag: 09.00 tot 19.00
dinsdag t/m vrijdag: 09.00 tot 16.00

Let op: bij het gemeentehuis in Helmond moet je een telefonische afspraak maken als je geboorteaangifte wil doen!

Gemeente Geldrop
Hofstraat 4
5664 HT Geldrop

tel: 14-040
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag : 09.00 tot 12.30
woensdag: 09.00 tot 16.00

Ouderlijk gezag regelen (als je niet bent getrouwd)
Gehuwd:
Als jullie getrouwd zijn krijgen jullie allebei automatisch het ouderlijk gezag. Dat geldt ook bij een geregistreerd partnerschap als de partner het kind heeft erkend.

Ongehuwd:
Als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben ligt het ouderlijk gezag automatisch bij de moeder van het kind, ook al heeft de partner het kind erkend. In dat geval kun je een verzoek voor gezamenlijk gezag indienen bij de griffier van de rechtbank van het arrondissement waar het kind geboren is. Dit verzoek kun je pas indienen na de geboorte van het kind. Meer informatie kun je vinden op www.gemeentesomeren.nl

Ziektekostenverzekeraar:
Binnen dertig dagen moet het kind worden aangemeld bij de ziektekostenverzekeraar. Dit kan meestal telefonisch.

Terug naar boven