Beste zwangere en partner,

 

Om de bevalling zo goed mogelijk te laten verlopen, maken steeds meer zwangeren  gebruik van een geboorteplan. In een geboorteplan maakt u uw wensen rondom de bevalling kenbaar. Door een geboorteplan blijft u betrokken bij dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genomen worden.

 

Het opstellen van dit plan is een goede voorbereiding op de bevalling. Het is bedoeld om de verloskundige en andere zorgverleners te laten weten wat u belangrijk vindt.

Het geboorteplan bespreekt u samen met uw verloskundige of gynaecoloog. Door dit plan samen te bespreken, wordt het ook een realistisch plan.

 

Soms wisselt de zwangere tijdens de bevalling van zorgverlener. Deze weet dan d.m.v. dit geboorteplan ook wat uw ideeën/wensen zijn. Het geboorteplan verbetert de communicatie tussen u en de verloskundige of de gynaecoloog.

 

De bijgaande vragenlijst kunt u gebruiken om uw geboorteplan op te stellen. Indien er vragen zijn die u overbodig vindt, kunt u deze doorstrepen. Als u op bepaalde vragen (nog) geen antwoord hebt, kunt u deze open laten. Als u niet voldoende schrijfruimte hebt, schrijft u gerust op de achterkant van het blad verder. Uiteraard kunt u zelf aan het einde nog wensen en/of opmerkingen toevoegen.

 

Met vriendelijke groet,

Verloskundigen Kring Strabrecht

Gynaecologen en Team Verloskundigen St. Anna Ziekenhuis

 

 

GEBOORTEPLAN

 

Naam:                              …………………………………………………………………………

Geboortedatum:          …………………………………………………………………………

Zwanger van:         1e       2e       3e       4e       5e       6e       kind

Uitgerekend op:          …………………………………………………………………………

Naam partner:          …………………………………………………………………………

Onder controle bij:          …………………………………………………………………………

Reden van eventuele controle in het ziekenhuis:          ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Ervaringen van een eventueel vorige bevalling:          ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

1. Communicatie (meerdere antwoorden mogelijk):

   Ik wil graag zo veel mogelijk uitleg over beslissingen die genomen moeten worden en eventuele ingrepen die gedaan worden tijdens de bevalling.

   Ik wil geen uitleg over alle beslissingen of ingrepen. Als ik er vragen over heb, zal ik ze zelf stellen.

   Ik heb specifieke wensen namelijk: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Tijdens de bevalling wil ik graag ondersteund worden door:

   Mijn partner

   Andere familieleden (bijv. moeder/zus)

   Vriendin

   Verloskundige 1e of 2e lijn

   Kraamverzorgende / verpleegkundige

   …………………………………………………………………………………….

 

 

3. Als u tijdens de zwangerschap onder controle bent van de verloskundige uit de thuispraktijk, kunt u kiezen waar u wilt bevallen. De plaats waar ik het liefst wil bevallen:

   Thuis

   In het ziekenhuis

 

·       Als u tijdens de zwangerschap onder controle bent van de gynaecoloog, bevalt u automatisch in het ziekenhuis.

 

 

4 Heeft u specifieke wensen ten aanzien van het opvangen van de weeën of het persen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld verschillende houdingen/ advies van verloskundige/ hulpmiddelen zoals een baarkruk, bad, spiegel, etc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Heeft u specifieke wensen indien u bevalt onder verantwoording van de gynaecoloog?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

6. Wat zijn uw wensen betreffende pijnverlichting? 

Om te ontspannen wil ik gebruik maken van:

   Ontspanningsoefeningen die ik geleerd heb op de zwangerschapscursus.

   Ademhalingstechnieken.

   Warm water (douche of bad).

   TENS (zwangere zorgt hier zelf voor).

   Ik wil geen pijnstilling aangeboden krijgen, als ik het nodig heb zal ik er zelf om vragen.

   Wanneer ik gebruik wens te maken van pijnstilling, dan geef ik de voorkeur aan:

o   Pethidine-injectie

o   Ruggenprik

o   Remifentanil pompje

   Anders, namelijk: ………………………………………………………….…

 

Bespreking:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. In de eerste momenten na de geboorte van mijn kind wil ik graag:

   Dat mijn partner of ik zelf de navelstreng door kan knippen.

   Dat de baby bloot op mijn buik kan blijven liggen (huid op huidcontact).

   Dat mijn partner de baby zelf mag aankleden.

   Dat er foto’s gemaakt worden.

   Dat er gefilmd wordt.

   De placenta zien.

   Dat de placenta bewaard wordt.

   Dat mijn partner ook ’s nachts bij mij blijft zolang ik op een kraamsuite verblijf.

   ……………………………………………………………………………………

 

 

8a.  Ten aanzien van de voeding wil ik:

   Borstvoeding gaan geven

   Flesvoeding gaan geven

 

·        Bij borstvoeding streven wij zowel thuis als in het ziekenhuis om u te begeleiden volgens de 10 vuistregels voor borstvoeding van de WHO/UNICEF (http://borstvoedingsraad.nl/bfhi.html)

 

 

 

9. In het geval van een keizersnede wil ik graag:

   Een ruggenprik (de anesthesist en gynaecoloog beslissen hierover definitief).

   Narcose (de anesthesist en gynaecoloog beslissen hierover definitief).

   Dat mijn partner aanwezig is tijdens de geboorte van de baby.

   Direct na de geboorte kennis maken met mijn kind (zien, voelen, ruiken).

   Direct zelf huid op huidcontact met mijn baby indien mogelijk (borst)

   Dat mijn partner de baby bloot bij zich houdt (warm op zijn blote borst).

   Zodra ik terugkom van de operatie afdeling zo snel mogelijk mijn baby aan de borst leggen om de borstvoeding te stimuleren.

   Zodra ik terugkom van de operatie afdeling de eerste tijd “met rust” gelaten worden.

   …………………………………………………………………………………….

 

Bespreking:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

10. Als mijn kind opgenomen moet worden op de couveuse afdeling, wil ik graag:

   Dat de kinderarts die mijn kind behandelt mij informeert over “het hoe en waarom”.

   Betrokken worden in het beleid en de behandeling van mijn kind dat door de kinderarts wordt bepaald.

   Dat mijn kind afgekolfde borstvoeding gaat krijgen.

   Mijn kind zoveel mogelijk zelf aan de borst kunnen leggen (voor zover dit medisch verantwoord is).

   Zoveel mogelijk zelf de zorg aan mijn kind geven.

   ………………………………………………………………………………….

 

Bespreking:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 12. Overige wensen of opmerkingen

Overige wensen zoals foto’s maken, religie, eventuele andere kinderen, etc,

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Belangrijk voor zorgverleners (invullen door verloskundige/ arts):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dit geboorteplan wordt bewaard door uzelf. Als u onder behandeling komt van de gynaecoloog, wordt het geboorteplan in het medisch dossier bewaard.

Terug naar boven